Kajakförvaring

Förvaring av privata kajaker

Det finns möjlighet för medlemmar att förvara privata kajaker i klubbens hyrda lokal vid Vävaren.  Detta gäller begränsat antal och är möjlig endast i mån av plats. Priset ska spegla den extra kostnaden klubben har för att kunna erbjuda utrymme, så därför utgår priset ifrån kajakens längd.

Årsavgift

Utöver medlemskap i klubben betalar ägare:
300kr/kajak under 4 meter.
600kr/kajak över 4 meter.

Faktureras årsvis eller halvårsvis

Förutsättningar:

  • Ägaren till varje kajak har betalt medlemsavgift
  • Hyra betald och faktureras varje halvår (kalender)
  • Ägaren har märkt kajak. 
  • Kontaktuppgifter i form av kajakmodell inkl längd, mobilnummer och mejladress är meddelat till kassör
  • Klubben står inte för någon försäkring och all förvaring sker på egen risk

Om klubben har behov av plats kan förvaringen sägas upp med 3 månaders varsel.

Om fler vill förvara kajaker än det finns plats till  finns kölista för varje kajak. Fördelning sker utifrån kötid.

 

 

 

Share