Välkommen till årsmöte 21:a februari

Den 2022-02-21 klockan19-20 är det dags för årsmöte för Gefle kanotklubb. Precis som förra året sker mötet digitalt. Länk till mötet kommer att publiceras närmare mötet på facebook och här. Kontakta gärna styrelsen om du har frågor eller förslag

Dagordning:

§ 1 Inledning och Årsmötets öppnande.

§ 2 Årsmöte rätt utlyst

§ 3 Fastställande av dagordning.

§ 4 Val av ordförande, sekreterare, 2 st justeringsmän samt rösträknare för mötet.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för räkenskapsåret.

§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 7 Fastställande av medlemsavgifter för 2023

§ 8 Val av:1. Föreningens ordförande för en tid av 1 år2. samt halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år.3. Föreningens Suppleanter för en tid av ett år.4. En revisor för en tid av ett år.5. Ledamöter för valberedning.

§ 9 Övriga frågor

§ 10 Mötet avslutas

Share

Publicerat

i

av

Etiketter: