Styrelsen:

Styrelsen når man på den gemensamma adressen:
styrelsen -at- geflekanotklubb -dot- se

Mötesprotokoll finns tillgängliga för den som är intresserad. Maila bara styrelsen.

Lokalen

Intill Testeboån vid klubbforsen i Vävaren i Strömsbro

https://goo.gl/maps/hVoMKWG2mfD2

Kontaktpersoner:

Tomas Gabrielsson
076-8233553

Plusgironummer/IBAN
68105-6
IBAN: SE82 9500 0099 6026 0068 1056

Swish: 123 620 74 35

Milersättning vid klubbaktiviteter
När vi är på olika klubbaktiviteter är det bra att vi försöker samåka så mycket som möjligt, för att undvika tveksamheter så har vi en riktlinje på 25 kr/mil. Exempelvis 3 personer samåker alla står för 1/3 var, dvs 8,30 kr/mil.

Facebookgrupp
På facebookgruppen Gefle kanotklubb diskuteras paddling och många turer läggs ut.

Instagram

Självklart hittar du oss där under Gefle kanotklubb

Hemsidan
Huvudredaktörer är Tomas Gabrielsson och Simon Åberg.
Logotypen är förnyad av Mattias Larsson 2004.

Share