Kurser på gång

Rött paddelpass: 3-4/8 https://www.facebook.com/events/780463080949085?ref=newsfeed

Forsintruktör 1: 5-6/10 

Säkerhet i Fors: 23/6 samt 7/10

Röd nivå handlar om att på ett säkert sätt paddla forsar upp till och med Grad III. Det innebär att bedöma och hantera forsarna paddlingstekniskt, säkerhetsmässigt och miljömässigt. I detta ingår att hantera räddningssituationer som kan uppstå där och att ha utvecklat en gruppmedvetenhet anpassad till denna miljö. På röd nivå ska man som individ kunna ta ett gruppmedlemskap som innebär att man bidrar till en rolig och säker paddling.

Se mer info här: https://kanot.com/…/paddelpa…/rod—niva-4/forskajak-rod

För att gå Forsintruktör så behöver man blått paddelpass och säkerhet i fors. 

Mer info o anmälan : www.explore61n.se

Share

Publicerat

i

av

Etiketter: