Årsmöte

Den 4/3 klockan 19:00 är det dags för årsmöte.

Plats: Dospace, Norra Kungsgatan 1.

Ta chansen att välja en ordförande, valberedning och revisor. Dessutom kommer det till och med ett förslag på nya stadgar, så missa inte detta.

Dagordning för Gefle Kanotklubbs årsmöte 2023

§ 1 Inledning och Årsmötets öppnande.

§ 2 Årsmöte rätt utlyst

§ 3 Fastställande av dagordning.

§ 4 Val av ordförande, sekreterare, 2 st justeringsmän samt rösträknare för mötet.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för räkenskapsåret.

§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 7 Fastställande av medlemsavgifter för 2025

Förslag: Bibehållande av avgifter: 600 kr enskild medlem och 900 för familjemedlemskap.

§ 8 Val av:

  1. Föreningens ordförande för en tid av 1 år
  2. samt halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år.
  3. Föreningens Suppleanter för en tid av ett år.
  4. En revisor för en tid av ett år.
  5. Ledamöter för valberedning.

§ 9 Beslut om ändrade stadgar

Förslag att anta stadgar enligt uppdaterad standardmall.

http://www.geflekanotklubb.se/wp-content/uploads/2024/03/GKK-Stadgar-Forslag-infor-arsmote-2024-v20240229-2.pdf

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit till styrelsen inför årsmötet.

Share

Publicerat

i

av

Etiketter: