Kallelse årsmöte

Årsmöte äger rum den 21/2 kl. 18:30. Lokal: Randstads lokaler på Nygatan 17, 4:e våningen. Kom och var med. Fika ingår och kanske vi går på lokal efter.

Dagordning för Gefle Kanotklubbs årsmöte 2022

§ 1 Inledning och Årsmötets öppnande.

§ 2 Årsmöte rätt utlyst

§ 3 Fastställande av dagordning.

§ 4 Val av ordförande, sekreterare, 2 st justeringsmän samt rösträknare för mötet.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för räkenskapsåret.

§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 7 Fastställande av medlemsavgifter för 2024

Förslag: Bibehållande av avgifter: 600 kr enskild medlem och 900 för familjemedlemskap.

§ 8 Val av:

  1. Föreningens ordförande för en tid av 1 år
  2. samt halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år.
  3. Föreningens Suppleanter för en tid av ett år.
  4. En revisor för en tid av ett år.
  5. Ledamöter för valberedning.

Föreningens ledamöter 2022: Martin Göransson, Åsa Åstrand och Torkel Pettersson (båda 2022-2023).

Tom Wennerström och Linda Mehlstrand (samtliga 2021-2022).

Ordförande Tomas Gabrielsson (2022)

Suppleant: vakant

Revisor: Anders Hillström (2022)

Ledamöter valberedning: Niklas Konstenius och Örjan Jonsson (2022)

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit till styrelsen inför årsmötet.

Share

Publicerat

i

av

Etiketter: