Färre tillfällen med inomhuspaddling i vår

Vi ser att inomhuspaddlingarna är viktiga för klubben och dess medlemmar eftersom det är en återkommande aktivitet där alla kan vara med och vi vill förstås fortsätta med dessa paddlingar. Tyvärr har som tidigare nämnts vi fått ungefär tredubblad kostnad för hyra Fjärran höjder av Gävle kommun, vilket innebär att vi nu måste se över kostnaden för dessa och bokar nu upp färre tillfällen i vår. 
Boka redan nu in följande datum för paddling:

11:e januari
25:e januari
1:a februari
15:e februari
8:e mars
15:e mars

Klockan 19:30 till 20:30 och vi justerar till enbart hyra 6 banor

Medlemsavgifterna täcker inte mycket av klubbens kostnader för vare sig hyra av lokal eller Fjärran utan den större delen kommer ifrån de aktiviteter vi genomfört med bland annat Gävle kommun.  Nu i vår fortsätter paddlingen på Fjärran vara gratis för alla betalande medlemmar i klubben. Om någon som inte är medlem i klubben vill prova ett tillfälle så kommer det i fortsättningen kosta 50 kr per gång och person. 
 
Vi får utvärdera efter säsongen och se att vi även i fortsättningen har en ekonomi i balans. Har du synpunkter på upplägg så hör gärna av dig till styrelsen så vi får in alla idéer på hur vi ska jobba framåt
Share