Det är något ruttet i likboden

Samhällsbyggnad har tagit prover i Likbon och upptäckt hussvamp. Byggnaden kommer att saneras och vår framtid i byggnaden är osäker. Man bör inte ta hem något från Likbon och lägga i en fuktig källare där hemma (om någon nu tänkte göra det). I övrigt får vi återkomma när vi vet mer om vad vi ska göra med vår utrustning. Mer om hussvamp kan bla läsas på byggnadsvård.se

Från Byggnadsvård.se

Med tanke på att äkta hussvamp inte kan växa utomhus, är det ofarligt att kasta rötskadat virke på närmaste soptipp eller bränna det i trädgården bakom huset. Smittorisken är obefintlig om rester av det angripna virket hamnar i torr miljö. Skulle grannens källare vara så fuktig att hussvampen aktiveras om man tog dit ett stycke infekterat virke (varför man nu skulle göra det?)
– ja, då löper grannen ständigt risk för svampangrepp. Det förekommer nämligen alltid hussvampsporer i uteluften.
Sporer av äkta hussvamp kan påträffas i princip i hela världen. Angrepp av svampen förekommer där det finns bebyggelse. Med optimala fysiska förutsättningar (virke, fuktighet, temperatur) är det tillfälligheter som avgör om det etableras mögelticka, källarsvamp eller äkta hussvamp. En hussvampskada ser också likadan ut oavsett var i världen den påträffas.

Share